Tuân thủ cấu trúc dữ liệu nếu muốn hiển thị kết quả đa dạng

Tin SEO

Theo dõi SeoCyber hàng ngày để cập nhật thông tin seo mới nhất

Google: Bám sát các nguyên tắc dữ liệu có cấu trúc nếu bạn muốn kết quả đa dạng

Ngay cả khi không có dữ liệu và cấu trúc để tìm kiếm kết quả tốt hơn, hệ thống của chúng tôi thu lợi nhuận từ việc đọc và hiểu  các trang tốt hơn khi chúng sử dụng dữ liệu có cấu trúc, theo ông Mu Mueller.

Để có đủ điều kiện được hiển thị như một kết quả phong phú, bạn cần đảm bảo rằng trang sử dụng dữ liệu có cấu trúc đúng và nó tuân thủ các chính sách phù hợp về phía chúng tôi, Chuyên gia phân tích về xu hướng quản trị trang web John Mueller vào ngày 9 tháng 10 phiên bản #AskGoogleWebmasters.

Câu hỏi từ người dùng @abhikasaudhan qua Twitter:” Chúng tôi cần sử dụng dữ liệu có cấu trúc theo trang web Google Developers (bao gồm các thuộc tính bắt buộc / được đề xuất) hoặc chúng tôi có thể sử dụng nhiều thuộc tính hơn từ Schema.org ngoài trang web dành cho Nhà phát triển không?

Câu trả lời từ ông Mu Mueller: “Như đã đề cập ở trên, bạn cần sử dụng dữ liệu có cấu trúc như được chỉ định trong tài liệu Google Developer để đủ điều kiện được hiển thị dưới dạng kết quả phong phú.” Hãy nhớ rằng sẽ không bảo đảm cho chúng tôi hiển thị những kết quả phong phú nếu chỉ có một trang sử dụng dữ liệu có cấu trúc phù hợp” .

Google hỗ trợ ba định dạng dữ liệu có cấu trúc (JSON-LD, Microdata và RDFa) với gần 30 loại kết quả phong phú.

Bằng cách Google sử dụng dữ liệu có cấu trúc sẽ giúp nó hiển thị kết quả phong phú và hiểu rõ hơn về chính trang web.

Tại sao chúng ta nên quan tâm tới điều này ? Bởi nếu mục tiêu của bạn là tăng khả năng hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm thông qua kết quả phong phú, thì bạn phải tuân thủ các nguyên tắc của Google.

Nói một cách độc lập, bạn luôn được hoan nghênh sử dụng dữ liệu có cấu trúc để cải thiện ngữ cảnh nhằm giúp nội dung trong các trang của bạn dễ hiểu dễ đọc hơn, và hệ thống của chúng tôi hiển thị các trang của bạn cho các truy vấn có liên quan.